Ważna informacja o Brexicie

Przywódcy Unii Europejskiej (UE) zgodzili się na odroczenie terminu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, jednak nadal istnieje prawdopodobieństwo, że 31 października Brytania opuści Unię Europejsk,ą bez żadnego porozumienia, mocno utrudniając w ten sposób handel z innymi krajami. Jak przygotować się do „Brexitu” ? Jeżeli Wielka Brytania wystąpi z UE bez umowy, odtąd handel z tym…