Korzyści dla Ciebie:

 • Dostawa następnego dnia roboczego na terenie Polski.
 • Śledzenie przesyłki w internecie.
 • Usługa express – dostawa ładunków w wybranym przedziale czasowym oraz w sobotę. Umożliwia to Twojemu Odbiorcy wcześniejsze otrzymanie przesyłek oraz planowanie swojego czasu pracy.
 • Usługa zwrotu dokumentu towarzyszącego umożliwia odzyskanie dokumentów z podpisem i/lub pieczęcią Odbiorcy (Umowy, dokumenty leasingowe, rachunki, protokoły zdawczo-odbiorcze itp.).
 • C.O.D. Usługa – możliwość elastycznego rozliczenia się dla Twojego odbiorcy, z kolei dla Ciebie, jako Nadawcy, uniknięcia niewypłacalnych klientów oraz odroczonych płatności.
 • Dowód dostarczenia ładunku (P.O.D.) umożliwia Ci od razu po dostarczeniu ładunku zobaczenie dokładnej godziny dostawy oraz imienia, nazwiska i podpisu osoby, która dokonała odbioru ładunku. Jest to dowód na to, że przesyłka została dostarczona konkretnej osobie.
 • Sprawozdania o przesyłkach umożliwiają wykonanie analizy przepływu ładunków według różnych kryteriów (np. według wagi, miast, ceny itp.). Takie sprawozdanie możesz wygenerować i zachować w dowolnej chwili w wybranym formacie (XML, EXCEL, PDF) za wybrany okres.
 • Dodatkowe informowanie wiadomością SMS przed dostawą przesyłki.

Dostawa ekspresowa

Na Państwa życzenie przesyłka dotrze do odbiorcy następnego dnia roboczego do określonej godziny:

W Polsce:

 • godz. 10.00 – gwarantowana dostawa paczek od drzwi do drzwi następnego dnia roboczego do godziny 10.
 • godz. 12.00 – gwarantowana dostawa paczek od drzwi do drzwi następnego dnia roboczego do godziny 12.
 • Dostawa sobotnia – dostawa przesyłki w sobotę.
 • Dostawa przesyłki w sobotę do godziny 10.
 • Dostawa przesyłki w sobotę do godziny 12.

Dowód dostawy przesyłki

Dowód dostawy przesyłki (ang. P.O.D) – to dokument poświadczający dostarczenie przesyłki odbiorcy.

Umożliwimy sprawdzenie stanu przesyłki, czasu dostawy, imienia, nazwiska i podpisu odbiorcy (P.O.D. – ang. Proof of delivery) w dowolnej chwili. Wyszukiwanie jest możliwe na podstawie numeru Twojej faktury, protokołu zdawczo-odbiorczego albo innych numerów.

Prace ładunkowe

Prace ładunkowe – to zniesienie z wskazanego miejsca przesyłek niestandardowych albo przesyłki składającej się z kilku części.

Usługa jest płatna w następujących wypadkach:

 • Gdy jedno opakowanie waży powyżej 40 kg.
 • Gdy przesyłka waży powyżej 40 kg, ale składa się z wielu lekkich paczek po 30 kg, które kurier musi przenieść z miejsca / na miejsce.

Usługę świadczy się wyłącznie na terenie Polski.

Sprawozdania o przesyłkach

Dane wszystkich przesyłek zostają zachowane w systemie, dlatego umożliwiamy śledzenie i analizę przepływu swoich towarów według miast, odbiorców, wagi i innych parametrów. W sprawozdaniach w czasie bieżącym można śledzić, ile wynosi kwota za skorzystanie z usług Venipak.