Umiejętności zawodowe nie wystarczą – pracodawca ceni cały obraz osobowości

Pracodawcy już od jakiegoś czasu cenią nie tylko obecne lub potencjalne umiejętności zawodowe pracowników. Coraz większą rolę w zatrudnieniu, a później także w samym zespole, odgrywa typ osobowościowy, cechy charakteru. Specjaliści ds. zarządzania personelem uczą się wszechstronnie poznać osobowość kolegów, a zespoły tworzyć w taki sposób, aby każdy jego członek mógł jak najlepiej zrealizować swoje…