Największe platformy sprzedażowe na Litwie, Łotwie i w Estonii – czy są szansą dla polskich e-przedsiębiorców?

Litwa, Łotwa i Estonia, trzy kraje, które wymawia się często na jednym tchu, traktując je jako swego rodzaju „trójpaństwo”. Nie bez powodu mówi się o rynku bałtyckim jak o jednym organizmie, bo kraje, które go tworzą żyją w gospodarczej symbiozie. To obszar, który zamieszkuje ponad 6 milionów ludzi. Te trzy państwa mają silne powiązania kulturowe,…