Wymogi wobec znakowania

Minimalna wielkość paczki powinna być taka, żeby na jednej z jej płaszczyzn zmieściła się etykieta o wymiarach 100 mm na 150 mm.

Etykiety drukuje się wyłącznie korzystając z systemu Venipak on-line. Etykiety drukuje się wyłącznie w rozmiarze 100 mm z 150 mm.

Etykiety drukuje się na papierze samoprzylepnym. Do naklejenia etykiety nie można stosować taśmy samoprzylepnej, ponieważ uniemożliwia to odczytanie kodu kreskowego.

Etykiety drukuje się wyłącznie na drukarce dobrej jakości. Nie należy drukować etykiet gdy w kasecie kończy się farba (toner), ponieważ nie będzie możliwe odczytanie kodu kreskowego.

Etykiety przykleja się wyłącznie na górnej części paczki. W wypadku naklejenia etykiety z boku, paczkę przed zeskanowaniem trzeba będzie obracać w taki sposób, żeby etykieta znalazła się na górze.

Etykiety nakleja się bezpośrednio na płaszczyznę paczki – nie wolno zginać etykiety albo naklejać pofałdowanej, ponieważ nie będzie możliwe odczytanie kodu. Opakowanie powinno mieć taką wielkość, żeby można było nakleić etykietę całą jej powierzchnią, bez zginania.

Na paczce powinna znajdować się tylko jedna nowa etykieta – zabrania się pozostawiania starych etykiet. Nie dość jest stare etykiety przekreślić długopisem albo uszkodzić w inny sposób – muszą one zostać zerwane.