Należyte opakowanie to takie, bez uszkodzenia którego nie jest możliwe dostanie się do znajdującego się wewnątrz przedmiotu ani kosztowności oraz ich zniszczenie. Opakowanie powinno również chronić środowisko przed jego zawartością albo zagrożeniem powodowanym przez samo opakowanie.

Wszystkie wysyłane artykuły albo kosztowności powinny mieć opakowanie zewnętrzne (skrzynię z tektury falistej albo drewna, papierową kopertę, plastikową kopertę/worek, tubę z tektury falistej), z uwagi na specyficzne właściwości artykułu albo kosztowności. Opakowania fabrycznego nie uznaje się za należyte ani nie nadaje się ono do transportowania.

UWAGA! W wypadku nienależytego pakowania Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczny przewóz przesyłki, nie zwraca Klientowi poniesionych strat oraz może wnieść przeciwko Klientowi skargę z tytułu szkody wyrządzonej Przewoźnikowi albo osobom trzecim.

Rozmiar

 • Minimalna wielkość opakowania powinna być taka, żeby na jednej z jej płaszczyzn zmieściła się etykieta o wymiarach: 100 mm x 150 mm. W przypadku zbyt małej wielkości opakowania nie jest możliwe należyte naklejenie etykiety i następnie jej zeskanowanie, co uniemożliwia transportowanie opakowania.
 • Waga przesyłki standardowej wynosi do 30 kg. Długość najdłuższej krawędzi 1000 mm.
 • Maksymalna waga opakowania wynosi do 30 kg. Długość najdłuższej krawędzi do 3000 mm.
 • Standardowa wielkość opakowania (palety) wynosi: 1200 mm x 800 mm x 1700 mm.
 • Maksymalne wymiary palety niestandardowej wynoszą 1200 mm x 2000 mm x 1900 mm.
  W sprawie przewodu przesyłek niestandardowych prosimy zwracać się do działu obsługi klienta.

 • Artykuły albo przedmioty (ich części) nie mogą wystawać z opakowania oraz/lub palety, ponieważ podczas załadunku do pojazdu albo sortowania w terminale dystrybucji przesyłek wystające części mogą zostać zniszczone.
 • Wszystkie opakowania powinny być wiezione osobno. Kilka opakowań sklejonych jako jedno opakowanie nie jest należytym pakowaniem.

Waga

 • Maksymalna waga opakowania nie może przekraczać 30 kg.
 • Waga standardowej palety 700 kg.
 • Maksymalna waga palety nie może przekraczać 900 kg.
 • Opakowania wielkogabarytowe albo przekraczające 30 kg do transportowania powinny być dostarczane na paletach albo w takich opakowaniach, które pozwoliłyby do prac załadunku stosować zwykłą zmechanizowaną technikę załadunkową. Cięższe palety powinny zostać przekształcone w kilka palet, żeby nie przekraczały tej wagi.
 • Opakowanie powinno być tak trwałe, żeby przy podnoszeniu za krawędzie nie wypadła zawartość pudła. Nie można do opakowania ładować większej masy niż jest ono w stanie wytrzymać.
 • W wypadku ciężkich paczek o mniejszych gabarytach należy stosować palety odpowiedniej wielkości (półpalety i ćwierćpalety).

Sztywność i stabilność

 • Do pakowania należy stosować wyłącznie nowe, mocne kartony z tektury falistej.
 • Do opakowań powinny być używane sztywne skrzynie (z twardego kartonu) o różnych krawędziach (najlepiej – nowe), żeby gdy się chwyci za krawędzie opakowania nie wypadła jego zawartość. Zabrania się wkładania do skrzyni większej liczby albo cięższych przedmiotów niż może ona wytrzymać. Elastyczna folia opakowaniowa, worek polietylenowy, worek papierowy albo tkanina nie są odpowiednim opakowaniem.

Karton – materiał wrażliwy na ciśnienie, uderzenia, wibrację.

Koperta, worki plastikowe – elastyczne, odporne na ciśnienie przesyłki

Tuby z kartonu – materiały wrażliwe na ciśnienie, uderzenia, wibrację

 • Zwracamy uwagę, że opakowanie fabryczne/handlowe nie jest odpowiednie do transportowania. Żeby opakowanie fabryczne/handlowe artykułu nie zostało uszkodzone podczas transportu, należy taki przedmiot/artykuł dodatkowo zapakować do opakowania przeznaczonego do transportowania.
 1. Opakowanie do transportowania
 2. Opakowanie fabryczne/handlowe

 • Opakowania będą pakowane jedno na drugie, dlatego każde opakowanie powinno wytrzymać ciśnienie statyczne 4-5 razy większe niż jego własna waga, żeby się nie spłaszczyło.
 • Opakowania załadowane na palecie jedno na drugie powinny być sztywne, żeby nie zgniotły jedno drugie i nie przewróciły się na bok. W tym celu powinna zostać zastosowana wystarczająca ilość elastycznej folii/taśmy do mocowania.
 • Opakowanie powinno być takie, żeby znajdujące się w nim przedmioty były zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek przewracania ich na różne strony, wstrząsów, popychania, upadku opakowania z wysokości poniżej 1 metra, oddziaływania temperatury środowiska -25-40 stopni oraz jej wahań.

 • Na opakowaniu nie należy przyklejać spec. etykiet „Nie przewracać”, „Szkło” i innych, ponieważ w procesach przewozu, selekcjonowania, przeładunku nie uwzględnia się tych oznakowań.

 • Przesyłki wielkogabarytowe, niestandardowe, niegabarytowe albo dużej objętości powinny być formowane na paletach, nawet jeśli ich waga nie przekracza 30 kg, jednak przesyłka nie ma opakowanie chroniącego ją przed stykaniem się z innymi przesyłkami oraz na niej nie mogą być umieszczane inne przesyłki (szafy, obrabiarki, stoiska reklamowe, zmontowane meble, wyroby szklane itp.). Podstawa palety w takich wypadkach powinna być większa niż podstawa wysyłanego przedmiotu. Artykuły albo przedmioty (lub ich części) nie mogą wystawać z opakowania oraz/lub palety, ponieważ podczas załadunku do pojazdu albo sortowania przesyłek w terminalu dystrybucji przesyłek wystające części mogą zostać zniszczone albo uszkodzić inne przesyłki.
 • Przy wysyłaniu okien, szyb zespolonych, artykułów ceramicznych/z masy kamiennej (klozety, umywalki) należy układać przedmioty na palecie/półpalecie. Tak samo przy wysyłaniu artykułów/przedmiotów, które koniecznie należy utrzymywać zawsze w pozycji pionowej albo poziomej, należy układać je na palecie.
 • Artykuły albo kosztowności układane na palecie, które są wrażliwe na ciśnienie albo stykanie się z innymi przesyłkami, powinny mieć opakowanie zewnętrzne.
 • Do przesyłek na paletach należy używać mocnych palet w dobrym stanie, które nie mogą być naprawiane/remontowane albo w inny sposób zmieniane, modyfikowane.

 • Artykuły/przedmioty wielkogabarytowe powinny zostać spakowane do opakowań przeznaczonych do transportowania, które zabezpieczyłyby artykuły albo przedmioty przed uszkodzeniem podczas załadunku, sortowania i transportu (takie towary albo przedmioty nie mogą być dostarczane spakowane w opakowaniu nieprzeznaczonym do transportowania, bez opakowania, owinięte tylko cienką folią itp.)
 • Opakowanie zewnętrzne przesyłki powinno wytrzymać spadek po przekątnej z wysokości 1 m.

Wypełnienie

 • Puste przestrzenie w opakowaniu powinny zostać wypełnione materiałem opakowaniowym (papierem, wiórami, watą, pianką, folią bąbelkową). W wypadku, gdy przestrzenie opakowania nie są wypełnione, znajdujące się wewnątrz przedmioty będą się poruszać, trzeć o siebie, o ścianki opakowania i powstanie bardzo duże prawdopodobieństwo stłuczenia, zniszczenia przedmiotu. Nie należy stosować skrzyń za dużych na Państwa artykuł, z uwagi na co potrzeba dużo wypełnienia. Powstaje zagrożenie, że podczas transportowania mogą one zostać ściśnięte.
 • Przy wysyłaniu opakowań szklanych/ceramiki albo innych tłukących się artykułów, powinny one zostać odizolowane od siebie za pomocą: przegród kartonowych, folii bąbelkowej, pianki poliuretanowej, żeby podczas procesów logistycznych towary nie zostały uszkodzone.
 • Znajdujące się wewnątrz przedmioty nie powinny opierać się o ścianki opakowania, należy w tym celu używać wypełnienia. Do bardzo lekkich przesyłek można stosować również papier. Między ścianką kartonu oraz artykułem/kosztownością (w tym również w opakowaniach fabrycznych/handlowych) powinien być odstęp z wypełnieniem.

Szczelność

 • W wypadku wysyłania płynów w bakach albo innych specjalnych pojemnikach, należy zapewnić, żeby korki pojemników miały zabezpieczenia, tj. nie odkręciły się bez zdjęcia zabezpieczeń.
 • Przy wysyłaniu przesyłki z płynną zawartością rozlaną do metalowego opakowania, które przy ciśnieniu bocznym ma tendencję do otwierania się (farby, utwardzacze, kity itd.) należy każde opakowanie wchodzące w skład przesyłki włożyć do osobnej torebki foliowej, która zabezpieczy inne artykuły przesyłki w wypadku wycieku. Etykietę VENIPAK nakleja się na ściankę opakowania, na której jest góra opakowania z pokrywkami. Dodatkowo obok etykiety należy nakleić napis „PAINT”.

Zaklejenie opakowania

 • Karton z tektury falistej koniecznie należy zakleić opasując taśmą samoprzylepną po całym obwodzie w co najmniej trzech miejscach. Po owinięciu zbyt małą ilością taśmy, skrzynia może nie utrzymać zawartości i otworzyć się.
 • Opakowanie i jego zaklejenie powinny być takie, żeby dostęp do zawartości nie był możliwy bez uszkodzenia samego opakowania.
 • Należy stosować taśmę samoprzylepną z logo, której nie można nabyć swobodnie bez specjalnego zamówienia.